Honda Civic EG3D Club

Honda Civic EG3D Club

 • 13 ตุลาคม 2015, 18:54:36
 • ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ห้ามขายยาทุกชนิด ห้ามขายของสิ่งผิดกฏหมาย โพสสแปม ทำ SEO ลบ user ทันที

ศูนย์รวมรถยนต์ Honda Civic EG3D Club เป็นแหล่งพูดคุยสำหรับคนรักรถยนต์ Honda Civic ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย

ขาย ปลีก-ส่ง อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ จาก ญี่ปุ่น และ อเมริกา

อุปกรณ์ของแต่งภายนอก-ใน, ห้องเครื่อง,ช่วงล่าง

นำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่รถซิ่ง ทุกชนิดทั้งปลีกและส่ง

จำหน่ายน้ำมันเครื่อง ผลิตภัณท์ดูแลรักษาเครื่องยนต์ ราคาถูก ส่งถึงที่

ตำแหน่งว่าง

Author Topic: New Taxi Rate !!  (Read 4658 times)

0 Members และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

PsychO_Zaa

 • Hero Member
 • *****
 • น้ำใจ 52
 • Offline Offline
 • Posts: 1,761
 • ก็แค่...ผู้ชาย ขายน้ำ..!!
New Taxi Rate !!
« on: 04 กรกฎาคม 2008, 12:41:17 »

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร
สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามที่กระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้าง
บรรทุกคนโดยสารและพื้นที่ที่ต้องใช้มาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน
เจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น
โดยที่อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
(TAXI-METER) ได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้ว ประกอบกับราคา
เชื้อเพลิงและค่าครองชีพได้ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยนต์
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคน
โดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
(๒) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานกรุงเทพ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
(๓) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและพื้นที่
ที่ต้องใช้มาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER)
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กำหนด ดังนี้
ระยะทาง ๑ กิโลเมตรแรก ๓๕.๐๐ บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ ๒ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๑๒ กิโลเมตรละ ๕.๐๐ บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ ๑๒ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๒๐ กิโลเมตรละ ๕.๕๐ บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ ๒๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๔๐ กิโลเมตรละ ๖.๐๐ บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ ๔๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๖๐ กิโลเมตรละ ๖.๕๐ บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ ๖๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๘๐ กิโลเมตรละ ๗.๕๐ บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ ๘๐ ขึ้นไป กิโลเมตรละ ๘.๕๐ บาท
กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ ๑.๕๐ บาท
ข้อ ๓ อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กำหนด ดังนี้
(๑) กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารของผู้รับจ้าง ให้เรียกเก็บค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก ๒๐ บาท
(๒) กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรถยนต์รับจ้างนั้น
จอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าจ้างเพิ่มขึ้น จากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก ๕๐ บาท
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Logged

numeg6

 • coupe บ้านนอก
 • EG3D-Member
 • Hero Member
 • *****
 • น้ำใจ 177
 • Offline Offline
 • Gender: Male
 • Posts: 3,551
 • ค่า PH สูงเกินไป ...
Re: New Taxi Rate !!
« Reply #1 on: 04 กรกฎาคม 2008, 13:37:12 »

^  ^"

แก้กฎหมายผิดข้อแล้วผมว่า

น่าจะแก้ข้อที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาติขับขี่ให้มันได้ยากๆหน่อย...

และอยากให้แก้ข้อที่มีลงโทษ ปรับ ยึดใบอนุญาติ ต่างๆให้เข้ม กว่านี้เยอะๆ

^  ^
Logged

BeeZie

 • EG3D-Member
 • Hero Member
 • *****
 • น้ำใจ 132
 • Offline Offline
 • Gender: Female
 • Posts: 5,836
 • ~Bee Monkey~
Re: New Taxi Rate !!
« Reply #2 on: 04 กรกฎาคม 2008, 15:24:58 »

น้ำมันแพงยังงัย.....ก็ต้องใช้

แก๊สขึ้นราคายังงัย... ก็ต้องใช้

แท๊กซี่ขึ้นราคายังงัย.....ก็ต้องนั่ง


**ฝึกทำใจ..ปรับตัว..ยอมรับสภาพ..คนไทยลืมง่าย..เด๋วก็ชินเนอะ** ;D
Logged

PsychO_Zaa

 • Hero Member
 • *****
 • น้ำใจ 52
 • Offline Offline
 • Posts: 1,761
 • ก็แค่...ผู้ชาย ขายน้ำ..!!
Re: New Taxi Rate !!
« Reply #3 on: 04 กรกฎาคม 2008, 17:14:18 »

น้ำมันแพงยังงัย.....ก็ต้องใช้

แก๊สขึ้นราคายังงัย... ก็ต้องใช้

แท๊กซี่ขึ้นราคายังงัย.....ก็ต้องนั่ง


**ฝึกทำใจ..ปรับตัว..ยอมรับสภาพ..คนไทยลืมง่าย..เด๋วก็ชินเนอะ** ;D

แต่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นตามหว่า . .. .
Logged

lek เพชรบุรี

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • น้ำใจ 141
 • Offline Offline
 • Gender: Male
 • Posts: 8,392
 • อสรพิษ ไม่ร้ายเท่ามิตรทรยศ
Re: New Taxi Rate !!
« Reply #4 on: 05 กรกฎาคม 2008, 00:35:36 »

ไม่มีให้นั่ง
Logged
*********   คลับใหญ่ๆ   และ   ร้อนแรงงงงงงงงง   *********


         WE NEED         เล็ก เพชรบุรี 089-1433361
 

Page created in 0.428 seconds with 19 queries.